L’ens públic apunta que “les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució”, en un comunicat que ha publicat al seu web titulat “Aclariments sobre el pagament de les quotes de les entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del coronavirus”.


La setmana passada el CN Granollers va realitzar un comunicat en el qual apuntava que, tot i tancar les seves instal·lacions, seguiria cobrant la quota als socis amb l’argument que els socis d’una entitat amb la seva idiosincràcia havien de seguir pagant perquè d’aquestes quotes, socials, remarcaven, depenia l’existència de l’entitat i que pogués seguir sent sostenible. Una decisió que va provocar la ira de molts socis a les xarxes socials, ja que consideraven que no tenien perquè abonar uns diners sense poder comptar amb un servei que no es prestava.

En aquest sentit, aquesta setmana la Secretaria General de l’Esport ha realitzat un comunicat al seu portal web titulat “Aclariments sobre el pagament de les quotes de les entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del coronavirus”, en qual parla precisament de les quotes socials que mencionava el CNG en el seu comunicat: “Pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució”, apunta l’ens públic.

En aquest sentit, l’entitat granollerina va apuntar en el comunicat que va realitzar també aquesta setmana passada que “La Junta Directiva no té potestat per incrementar, disminuir, congelar o suprimir les quotes socials, donat que aquesta potestat recau en l’Assemblea General, qui té competència especial per acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació…” però que “donades les circumstàncies, i davant del fet que no ho recullen ni els Estatuts ni tenim mitjans per a poder realitzar, no podem convocar Assemblea General Extraordinària per poder presentar aquesta sol·licitud, fet important doncs, d’altre manera, ens veuríem en una situació jurídica difícil al extralimitar-nos en les nostres funcions i potestats. Aquest fet, a més a més, ha quedat recollit en el nou paquet de mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català, en la que s’ha decretat la suspensió de “la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya”.

D’altra banda, l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, encapçalada pel president del CNG, Eduard Escandell, ha fet públic un acord entre els principals clubs de Catalunya per fer front comú contra la crisi del Coronavirus. Una aliança que hi formen part, a part del club granollerí, importants entitats del nostre país com el CN Sabadell o el CN Terrassa, amb un eix fonamental comú, la importància de “mantenir el cobrament de les quotes per afrontar les despeses estructurals i com a ùnica via per sobreviure”, apunten.

Opina

Please enter your comment!
Please enter your name here