Un 71,76% dels socis que han participat en el procés participatiu per a escollir la nova imatge del CNG, han apostat per modernitzar-la, davant del 28,24% dels socis que han triat l’opció més continuista, apostant pel redisseny de l’escut original


Més del 70% dels socis aposten per la modernització global de la imatge del CN Granollers. Aquest ha estat el resultat del procés que es va iniciar el passat 27 de febrer -amb una primera fase en què es va demanar al soci que actualitzés el seu mail per a pogués participar el major número possible de socis en aquesta elecció-, i que va finalitzar ahir dijous 8 de març, després de tres dies de votacions, durant els quals hi han participat prop d’un 20% dels socis convocats. Una participació més que nombrosa, tenint en compte el nivell de resposta que obté el club quant a participació social (assemblees, eleccions, etc).

Amb la voluntat de comptar amb una imatge única, representativa i que ajudi a consolidar la marca CNG, l’entitat va fer l’encàrrec a Produccions Planetàries, de Granollers, per a què desenvolupés gràficament el ‘restyling’ de l’escut del Club, que tot mantenint l’essència, proposés elements actuals que permetessin afrontar una nova etapa de creixement i consolidació esportiva i social.

Per a Produccions Planetàries, “l’objectiu era treballar mantenint la idea de l’escut original del club, revisar els colors i mantenir-ne l’essència, buscant equilibri i capacitat de desenvolupament sobre diferents suports i superfícies. Tot plegat amb visió del desenvolupament gràfic corporatiu, tant per les seccions com per l’àrea social, amb vocació de fer-lo sentir propi des del primer dia per a tots els socis del club, integrant valors, disciplines i sensibilitats”, tal i com li va transmetre l’entitat granollerina a l’hora d’encarregar aquest projecte.

Davant d’aquesta visió, la imatge guanyadora es defineix com una evolució conceptual de l’escut original, treballant formes orgàniques i estilitzades, buscant les tangències pròpies del cos humà fent esport i partint de 5 criteris fonamentals:

Notorietat -la marca CNG al centre de l’escut, on la N serveix per diferenciar les dues grans àrees del club: seccions i fitness-; Sentiment -els colors diferenciats en  les dues zones marcades, per mostrar la diversitat de la institució-; Cohesió, l’estructura que manté l’essència original de l’escut primigeni  serveix per agrupar els colors i la seva diversitat per fer-ne un, sòlid i compenetrat; Pertinença -Granollers- 1967, el Club és qui és, sap d’on ve i tots n’estan orgullosos… dins l’escut la ciutat que en veu treballar cada dia des de fa 51 anys; Competició -les figures conceptuals que pretenen esdevenir el punt on tots els socis i esportistes facin seu el nou escut. 

A partir d’aquesta elecció, el CNG procedirà a implantar la nova imatge progressivament. És una de les primeres accions que planteja en nou Pla Estratègic de l’entitat, que té com a objectiu assolir un club modern i cohesionat amb unes instal·lacions adequades.

Opina

Please enter your comment!
Please enter your name here