La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) impulsa un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats pel COVID-19 en el conjunt del sector esportiu català, i contribuir així a la seva recuperació un cop se superi la situació actual. Entre les principals actuacions, destaca una línia de finançament directe de 10 milions d’euros entre l’Institut Català de Finances i el Consell Català de l’Esport destinada al teixit esportiu del país.


D’aquesta manera, la SGEAF fa arribar al món de l’esport, per una banda, les iniciatives genèriques impulsades per l’Estat i la Generalitat per ajudar els autònoms i les empreses del país, i, de l’altra, mesures complementàries específiques de la SGEAF pel sector un cop hagi finalitzat aquest episodi. La finalitat és garantir la continuïtat dels programes, línies d’actuació i activitats esportives afectades per la pandèmia del COVID-19.

En un primer bloc, com a complement de les mesures aprovades pel Decret Llei 8/2020 de 24 de març i amb l’objectiu d’oferir una millor liquiditat de les empreses i entitats esportives afectades, la SGEAF posa a disposició del teixit esportiu català, especialment per a necessitats de liquiditat, la línia de finançament a través de la qual AVALIS i l’Institut Català de Finances (ICF) avalen el 80% dels préstecs que atorguin les entitats financeres, les quals assumeixen el 20% del risc. Es tracta de préstecs a quatre anys amb el primer any de carència. La informació completa d’aquesta operativa es troba en aquest enllaç.

A més, el Consell Català de l’Esport i l’ICF posen a disposició del teixit esportiu català, especialment per als que no tinguin accés a crèdit mitjançant les entitats financeres, una línia de finançament directe de 10.000.000 euros per a operacions d’entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència del primer any i termini de retorn màxim de 5 anys.

Es mantenen els programes de subvencions

Un segon bloc de mesures complementàries de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física va dirigit als programes de subvencions vigents i previstos per l’any 2020. D’aquesta manera, es mantindran i s’agilitzaran els procediments de convocatòries de subvencions de concurrència pública, i de subvencions nominatives corresponents als programes i línies de subvencions previstes a l’avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar l’aprovació definitiva del pressupost de la Generalitat de Catalunya per part del Parlament.

Pel que fa als esportistes que formen part del programa d’Alt Rendiment Català (ARC) i a causa de l’ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, la SGEAF adoptarà dues mesures excepcionals de suport. En primer lloc, prorrogarà el Programa ARC, inicialment previst pel cicle 2017-2020, fins al 2021, per tal de garantir als 530 esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio del 2021.  I, en segon lloc, garantirà l’aportació econòmica necessària per tal de fer efectiva la pròrroga d’un any més del Programa ARC de nou milions d’euros addicionals, que se sumaran als 36 milions ja destinats pel Govern en el cicle 2017-2020, aportació econòmica destinada majoritàriament al col·lectiu d’esportistes, federacions i tècnics inclosos dins aquest programa, per tal de garantir les ajudes en forma de beques i subvencions als efectes de seguir preparant la cita olímpica pel 2021.

Opina

Please enter your comment!
Please enter your name here