En l’assemblea celebrada ahir els socis van ratificar a Juan Castillo com a nou president del club granollerí i van aprovar els nous càrrecs de la junta directiva


L’Esport Club Granollers té nova junta directiva. Després de la dimissió de l’anterior president, Xavier Abolafio, Juan Castillo va ocupar el càrrec provisionalment a l’espera de ser ratificat en assemblea de socis. La ratificació s’ha fet efectiva aquest dijous en l’assemblea convocada per l’entitat vallesana. Un cop aprovada l’acte anterior, es va procedir a la votació de la nova junta directiva. Els socis del club van ratificar Juan Castillo com a president i van aprovar per majoria els nous nomenaments de la junta directiva.

A Juan Castillo a la presidència l’acompanyaran Àngel Aguirre com a vicepresident, Esteve Vilarrassa com a segon vicepresident, Àngel Abolafio com a secretari i Jordi Còrdoba com a tresorer. Xavier Abolafio, fins ara president és vocal, juntament amb Anna Alfonso, Pablo García i Xavi Robado. En l’assemblea d’ahir els socis van aprovar els nomenaments com a vocals de Carlos Lopa, Àlex Omedas i Esteve Bravo.

Una junta directiva més versàtil que respon a la necessitat d’obtenir diferents punts de vista en la presa de decisions. Un fet diferencial respecte altres temporades inclòs dins del projecte de professionalització del club. Per altre banda, després d’aprovar els nous nomenaments es va procedir a l’actualització del cens de socis de l’entitat i a la modificació dels estatuts del club en el punt d’any fiscal.

Concretament s’ha proposat modificar el punt 3 de l’article 22: L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural tancat el 31 de desembre per: L’exercici econòmic s’iniciarà el dia 1 de juliol de cada any i finalitzarà el 30 de juny de l’any següent. Aquest canvi respon a el fet de poder tancar l’any fiscal amb la finalització de la temporada. Ambdós punts van ser aprovats per majoria.

Actual Junta Directiva de l’Esport Club Granollers:

President: Juan Castillo

Vicepresident: Àngel Aguirre

Segon Vicepresident: Esteve Vilarrassa

Secretari: Angel Abolafio

Tresorer: Jordi Cordoba

Vocals: Xavier Abolafio, Anna Alfonso, Pablo García, Xavi Robado, Carlos Lopa, Alex Omedas, i Esteve Bravo.

 

Opina

Please enter your comment!
Please enter your name here