SEAE, gestora de les instal·lacions des de l’any 2000, donarà servei fins a l’adjudicació del nou contracte


Les Franqueses traurà a licitació la gestió del Complex Esportiu Municipal, actualment gestionat per SEAE. El municipi disposa d’un model singular de gestió pública esportiva, objecte d’estudi entre els alumnes de diversos màsters de gestió esportiva per les peculiaritats i resultats positius del model.

L’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports treballen en la redacció dels plecs de clàusules que regularan el nou contracte de prestació de serveis. La complexitat de la licitació donada pel volum del contracte, la necessitat d’adequació a la nova normativa determinada per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018 i l’harmonització del contracte per criteris de la Unió Europea, comporta no poder concretar, encara, la data d’inici del concurs, tot i confirmar que es realitzarà dins del primer semestre d’aquest 2018.

Els usuaris del CEM han valorat el seu grau de satisfacció respecte al centre en un 6,20, en un estudi realitzat en el marc del projecte Cercles de Comparació Intermunicipal, impulsat per la Diputació de Barcelona. Tot i haver millorat el resultat dels darrers anys, l’Ajuntament i el PME aposten per un nou model de concessió que permeti adquirir un major control i unificar serveis integrant alguns dels que actualment funcionen de manera independent

L’actual gestora de les instal·lacions donarà servei fins a l’adjudicació del nou contracte, amb el que s’espera que els usuaris gaudeixin d’una millor qualitat dels serveis i d’una ampliació de l’oferta i dels horaris de les instal·lacions. En aquest sentit, l’Ajuntament de les Franqueses ha previst, per a l’exercici del 2018, una partida de 950.000 euros per a la millora d’aquestes instal·lacions esportives.

Antecedents

La gestió de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal es va adjudicar a l’empresa SEAE, el 27 de desembre de 2000, per un període de 10 anys, tot i que al 2003 es va ampliar a 7 anys més, en contraprestació per la inversió de l’empresa gestora en la millora de les instal·lacions i la remodelació de l’edifici de serveis de les piscines d’estiu.

D’aquesta manera, el període de vigència de la concessió s’allarga fins al febrer del 2018, moment en què l’Ajuntament decideix no prorrogar el contracte i iniciar el tràmit d’un nou expedient de contractació de servei tenint en compte, entre d’altres, la realitat actual del sistema esportiu i possibles futurs escenaris.

Opina

Please enter your comment!
Please enter your name here